Inspectierapport van 18 zinnen over het ROC van de beschreven opleiding in ‘Wanneer krijgen we weer les?’

 

Onderwijsinspectie ziet geen risico’s

 

Het langverwachte inspectierapport van het ROC dat is beschreven in het boek ‘Wanneer krijgen we weer les?’ is gepubliceerd op de website van de Inspectie van het Onderwijs. Het rapport bestaat welgeteld uit 18 zinnen!

 

In coronatijd loopt alles anders, ook de onderzoeken van de Onderwijsinspectie. Dat wil niet zeggen dat er niet op de kwaliteit van het onderwijs en de examens wordt gecontroleerd. ‘De inspectie blijft haar rol vervullen bij (ernstige) risico’s en signalen,’ zo valt te lezen op de website van de Onderwijsinspectie. ‘De inspectie kijkt jaarlijks of er bij onderwijsinstellingen risico’s zijn in de kwaliteit van het onderwijs en op het gebied van het financieel beheer.’ Daarnaast worden mbo-instellingen eens per vier jaar grondig onderzocht op het niveau van het bestuur en op het niveau van opleidingen. Voor dit vierjaarlijkse onderzoek wordt op de website beschreven hoe dat tot augustus 2021 plaatsvindt. De inspectie maakt een inschatting van de risico’s. Zijn er risico’s, dan volgt onderzoek ter plaatse.

 

Het boek ‘Wanneer krijgen we weer les?’ barst van de risico’s m.b.t. de pedagogische opleiding van het ROC. Wie het boek heeft gelezen, weet dat. De inspectie is kennelijk niet van dit boek op de hoogte of wil dat niet zijn. Dit verschijnsel noemt men ook wel: de kop in het zand steken. Pedagogisch-didactische verwaarlozing, ongemotiveerde studenten, een flink aantal afhakers, veel studenten die ernstige studievertraging oplopen… Na het lezen van het boek is het voor het gros van de lezers wel duidelijk: daar moet de Onderwijsinspectie onmiddellijk naartoe! Al was het alleen maar vanwege het feit dat in juli 2019 aan geen van de 15 studenten op niveau 3 een diploma uitgereikt kon worden (zie blz. 191 van het boek). Hoe ernstig moet de situatie zijn voordat er wordt ingegrepen?

 

En hoe zit het met alle signalen die de inspectie inmiddels heeft ontvangen over deze opleiding? Want die zijn er; al in 2019 hebben verschillende studenten zich over de situatie beklaagd bij de Onderwijsinspectie. En wat te denken van de vele klaagzangen van studenten (en hun ouders) op sociale media over deze opleiding? Ik heb er al tientallen voorbij zien komen! En wat dacht je van de resultaten van de JOB-monitor, waarbij de tevredenheid van studenten wordt gemeten? De resultaten van de pedagogische opleiding waren bepaald niet om over naar huis te schrijven, evenals de resultaten van het eigen onderzoek van het ROC, met verwijzing naar H. 33 van het boek.

 

De inspectie kiest er echter voor om de andere kant op te kijken, het bestuur van het ROC in bescherming te nemen, maar daarmee de studenten keihard te laten vallen. ‘Op basis van onze bevindingen, de risicoanalyse en verificatiegesprekken concluderen wij dat wij geen aanleiding hebben om ons vorige oordeel aan te passen,’ aldus de inspectie in het 18 zinnen tellend rapport, waarbij wordt teruggegrepen op het oordeel van 2016. Pas in de nieuwe toezichtscyclus (2021-2025) wordt het ROC weer onder de loep genomen. Wat een blamage!  

 

Ondertussen zijn de problemen nog helemaal niet opgelost op het betreffende ROC. Dat hoor ik niet alleen van oud-collega’s, maar ook van studenten. Zij plaatsen nog steeds alarmerende berichten op sociale media. En een paar maanden terug werd ik nog persoonlijk benaderd door studenten van de pedagogische opleiding van het betreffende ROC. Ze wilden me steunen bij mijn juridische strijd, hoe lief is dat! Maar ze gaven ook aan het heel zwaar te hebben en in tijdnood te zitten. ‘We zijn moe, vinden het moeilijk en we krijgen nauwelijks uitleg,’ schreven de studenten me. En ze sloten de e-mail af met: ‘Niks is wat het allemaal lijkt.’

 

Tsja… Arme studenten, ik heb met ze te doen! Door het schrijven van het boek hoopte ik onder andere de situatie voor de studenten te veranderen, maar dat kan ik niet alleen. De Onderwijsinspectie speelt hierbij een belangrijke rol, maar dan moeten ze die rol wél pakken. En dat doen ze niet, ondanks de vele signalen die er zijn. Helaas zijn studenten daar de dupe van. En hun ouders, gelezen een aantal berichten op sociale media. Slaap zacht, inspecteurs. Jullie moeten je schamen!

 

Paula van Manen

25-6-2021

(laatste update: 28-6-2021)

 

NB Een aantal fragmenten uit mijn boek is hier te lezen: boekfragmenten 

 

Deze website is gearchiveerd door de KB, nationale bibliotheek