Het eerste ervaringsboek over gepersonaliseerd onderwijs 

Wanneer krijgen we weer les?

De opmerkelijke praktijk van gepersonaliseerd onderwijs

 

Gepersonaliseerd onderwijs heeft de toekomst, daar zijn veel schooldirecties in alle onderwijslagen (primair, voortgezet, mbo, hbo en wo) van overtuigd. Leerlingen krijgen in dat gepersonaliseerde onderwijs de keuze op welke manier en in welk tempo ze werken aan hun leerdoelen. Maar het is een containerbegrip, dat op elke school anders vorm krijgt.

 

Paula van Manen geeft een uniek kijkje in de keuken van gepersonaliseerd onderwijs. Met veel vaart en humor beschrijft ze hoe de omvangrijke onderwijsvernieuwing op haar school twee jaar geleden werd ingevoerd. Klassikale lessen maakten plaats voor het zelfstandig behalen van doelen, docenten werden leercoaches, lokalen werden leerpleinen. 

De dagelijkse bordsessie, doelenboekjes, het geven van kleuren in plaats van cijfers, woordrapporten, inspiratiebijeenkomsten, benen-op-tafel-sessies... Alles passeert de revue in haar openhartige schets van deze hedendaagse onderwijspraktijk. 

Na het lezen van dit boek dringen zich vragen op als: Heeft gepersonaliseerd onderwijs wérkelijk de toekomst? Zijn scholen wel voldoende toegerust om hier goed vorm aan te geven? En voor welke leerlingen is deze manier van leren geschikt?

 

Paula van Manen (1968) is orthopedagoog en onderwijskundige. Ze werkt als leercoach en studieloopbaanbegeleider op een ROC. In de boekenwereld is ze bekend als kinderboekenschrijfster van de (turn)serie Sanne

 

Extra info

Uitgeverij: Scriptum

ISBN 978-94-631-9176-0

Paperback, 14,5 x 21 cm

200 pagina's, zwart-wit

Prijs: 17,50 euro

Verschijningsdatum: 23 oktober 2019

Drukken: 1e druk: oktober 2019 / 2e druk: februari 2020 

 

De auteur heeft het boek op persoonlijke titel geschreven. In verband met de privacy zijn de namen van collega's en studenten gefingeerd. De naam van het ROC wordt niet genoemd in het boek.

 

Inhoud

-Intro

-Deel 1: Wat eraan voorafging (2016-2017) - 4 hoofdstukken 

-Deel 2: Het eerste jaar na invoering (2017-2018) - 14 hoofdstukken

-Deel 3: Het tweede jaar na invoering (2018-2019) -17 hoofdstukken

-Begrippenlijst

 

Intro van het boek

"Josephine wees naar de twee bouwwerken van lego, die op de tafel achter mij stonden. Ze legde uit dat deze bouwwerken bij de laatste intervisiebijeenkomst in elkaar waren gezet. Het ene had betrekking op de huidige situatie, het andere gaf het toekomstbeeld van onze opleiding weer. 

'Dat is onze kathedraal,' vertelde Josephine, waarbij ze refereerde aan een verhaal van onze teammanager. Als team waren we een kathedraal aan het bouwen, had Marga ons vorig jaar voorgehouden. Het hoger gelegen doel bood richting waaraan we gezamenlijk werkten. We hadden elkaar hard nodig, want niemand kon zoiets in z'n eentje bouwen. 

Ik keek achterom en zag beide bouwwerken staan. Het ene maakte een nogal chaotische indruk, wat ongetwijfeld onze huidige situatie weerspiegelde. Het andere was een gestructureerd geheel, dat een hybride leeromgeving moest voorstellen. In het midden stond een hoge toren, van waaruit de studenten hun individuele leerweg konden uitstippelen. 

Omdat niet alle collega's er goed zicht op hadden, besloot ik ons toekomstbeeld omhoog te houden. Ik pakte de onderkant beet, tilde het op en... de boel stortte in elkaar!

'Ohhh,' klonk het van alle kanten.

Met grote ogen keek ik naar het bouwwerk, dat er troosteloos uitzag. 

'O, sorry,' stamelde ik, terwijl het bloed me naar de wangen steeg. 'Ik wilde het alleen maar laten zien...'

Terwijl verschillende collega's de brokstukken bij elkaar veegden, bestudeerde ik het plateau dat ik had opgetild. Het bleek uit een paar losse onderdelen te bestaan, die kennelijk niet goed aan elkaar waren vastgemaakt. 

En nu zaten we met een ingestorte kathedraal... Het fundament was duidelijk niet stevig genoeg geweest, waarvan we nu de gevolgen ondervonden."

(Blz. 7 en 8 van het boek 'Wanneer krijgen we weer les?') 

 

Recensies

Recensies van het boek vind je hier: Recensies boek onderwijs

 

Blogs

Blogs die over het boek geschreven zijn, vind je hier: www.gepersonaliseerdonderwijs.nl/blogs

 

Opinies

Columns/opinies die over het boek geschreven zijn, vind je hier: www.gepersonaliseerdonderwijs.nl/opinies

  

Interviews

Interviews met de auteur van het boek vind je hier: www.gepersonaliseerdonderwijs.nl/interviews

 

Artikelen

Artikelen die over het boek geschreven zijn, vind je hier: www.gepersonaliseerdonderwijs.nl/artikelen

 

Acties Tweede Kamer

De gestelde kamervragen en de ingediende motie vind je hier: www.gepersonaliseerdonderwijs.nl/tweede-kamer

 

Boek kopen

Waar kun je het boek kopen? Dat kan in vrijwel alle (online) boekhandels.

Boekwinkel

Als je een boekwinkel in gaat, vind je het boek waarschijnlijk bij de afdeling opvoeding en/of onderwijs. Hebben ze het boek niet op voorraad, dan kan een medewerk(st)er het betreffende boek voor je bestellen.

Online bestellen

Het boek kan ook online worden besteld. Dat kan via heel veel websites. Je kunt de boeken online bestellen bij Scriptum, de uitgever van dit boek: www.scriptum.nl. Daarnaast zijn er een heleboel webwinkels die de boeken verkopen, bijvoorbeeld: www.bol.com, www.bruna.nl, www.bookspot.nl en www.libris.nl en www.ako.nl.

 

Lezers die in België wonen, kunnen de boeken in de (Vlaamse) boekwinkels vinden. De boeken zijn ook online te bestellen, bv. via: www.bol.comwww.bookspot.be en www.standaardboekhandel.be 

 

Terug naar de startpagina: HOME